Kontakt

Silsethytta

v/ Kristiansund idrettsforening, boks 737,
6501 Kristiansund

  +47 99 59 22 00
 post@silsethytta.no